Regulamin Festiwalu "Nowa Piosenka w Starym Krakowie 2015"


 1. Kto uczestniczy w Festiwalu?
  • soliści lub zespoły wokalne (do oktetu włącznie), zakwalifikowani do Festiwalu na podstawie przesłanych nagrań
  • autorzy tekstów oraz kompozytorzy nowych piosenek, wykonywanych przez uczestników Festiwalu

 2. Zgłoszenia do Festiwalu przyjmowane są drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną i muszą zawierać:
  • wypełnioną kartę zgłoszenia
  • robocze nagranie dwóch piosenek w postaci plików mp3 (możliwie wysokiej jakości) lub na płytach CD
  • teksty piosenek nowych, biorących udział w konkursie

 3. Terminy
  • 30 kwietnia - ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do Festiwalu.
  • 05 maja - ogłoszenie wyników eliminacji wstępnych. Lista osób zakwalifikowanych do Festiwalu dostępna będzie na naszej stronie internetowej.
  • 23 i 24 maja - próby mikrofonowe i przesłuchania konkursowe
  • 25 maja - Koncert Finałowy oraz zakończenie Festiwalu

 4. Co śpiewamy?
  • każdy wykonawca prezentuje dwie piosenki w języku polskim. W odróżnieniu od lat ubiegłych, żadna z nich nie musi być piosenką "nową".
  • Nie rezygnując jednak z idei festiwalu, zawartej w jego nazwie, przeprowadzany jest konkurs na piosenkę, obejmujący wyłącznie utwory nowe
  • Za nową przyjmuje się piosenkę, która jest premierowa, lub jej pierwsze wykonanie publiczne miało miejsce po ostatniej edycji naszego festiwalu (maj 2014) i nie była dotąd publikowana (media, internet, śpiewniki, płyty CD, etc.)

 5. Co jury będzie oceniać?
  • nowe piosenki z ciekawą harmonią i aranżacją, interesującą melodyką, utrzymane w konwencji współczesnej muzyki rozrywkowej
  • Wykonanie piosenek w czterech grupach wiekowych (decyduje rok urodzenia):
  • Grupa A - do 10 lat

   Grupa B - od 11 do 13 lat

   Grupa C - od 14 do 16 lat

   Grupa D - od 17 do 19 lat.

 6. Nagrody w konkursie na piosenkę:
  • za I miejsce - Beczka Soli Wielickiej
  • za II miejsce - Pół Beczki Soli Wielickiej
  • za III miejsce - Beczkę na Sól Wielicką

 7. Nagrody w konkursie na wykonanie:
  • za I miejsce - Złoty Ząb Smoka Wawelskiego
  • za II miejsce - Srebrny Ząb Smoka Wawelskiego
  • za III miejsce - Ząbek Smoka Wawelskiego z kości smoczej

 8. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród

 9. Przewidziane są również dodatkowe, atrakcyjne nagrody.

 10. Opłaty
  • każdy uczestnik festiwalu (wykonawca, opiekun, instruktor) zobowiązany jest do wpłaty akredytacji w wysokości 60 zł
  • Proponujemy Państwu zakwaterowanie w cenie 50zł od osoby za jeden nocleg