Historia Festiwalu


Oto, jak na temat historii festiwalu wypowiada się jego pomysłodawca i organizator - Jacek Pawski:

"...Ideą festiwalu, zawartą w jego nazwie, była i jest chęć sprowokowania nauczycieli i instruktorów do tworzenia nowych piosenek dla dzieci. Kiedyś kompozytorzy zawodowi, poza nielicznymi wyjątkami, nie przejawiali zainteresowania tworzeniem repertuaru dziecięcego. Młodzi wykonawcy prezentowali wówczas piosenki pisane dla dorosłych, które w wielu przypadkach były nieodpowiednie dla dzieci pod względem muzycznym i wychowawczym. Uczestnicząc w różnych konkursach, festiwalach i przeglądach, zarówno jako juror, jak i opiekun muzyczny swoich wychowanków, spotykałem się z nielicznymi, pozytywnymi wyjątkami w postaci utworów tworzonych przez instruktorów. Ci, znający możliwości i indywidualne predyspozycje swoich podopiecznych, nauczyciele, potrafili dostosować napisane przez siebie piosenki do potrzeb dzieci. Dostrzegając to, postanowiłem dać możliwość zaprezentowania tych właśnie utworów na odrębnym konkursie, gdzie oceniano walory muzyczne i tekstowe piosenek i tak powstał Ogólnopolski Festiwal "Nowa Piosenka w Starym Krakowie". Był to pierwszy w Polsce i wówczas jedyny festiwal autorskiej twórczości dla dzieci. Twórczość ta, niejednokrotnie wymagała korekty ze strony profesjonalnych kompozytorów i autorów tekstów. Postanowiłem wtedy, że w ramach kolejnych edycji festiwalu, organizować warsztaty artystyczne. Przez 26 lata usłyszeliśmy w Krakowie przeszło dwa tysiące nowych piosenek, a twórcy utworów i instruktorzy mieli możliwość spotkania z m.in.: Ludwikiem Jerzym Kernem, Antonim Krupą, Wacławem Krupińskim, Jarosławem Kukulskim, Janem Kantym Pawluśkiewiczem, Janem Poprawą, Andrzejem Sikorowskim, Tadeuszem Śliwiakiem, Adamem Ziemianinem. Oto niektóre problemy omawiane w trakcie spotkań z instruktorami:

 • omówienie jakości przesłanych materiałów - zapis melodii, rytmu i przebiegu harmonicznego, praktyczne przykłady właściwego i niewłaściwego zapisu
 • ocena przesłanych podkładów instrumentalnych - podstawowe zasady dokonywania nagrań
 • omówienie problemów warsztatowych, związanych z przygotowaniem dzieci i młodzieży do udziału w konkursach muzycznych
 • analiza (od strony literackiej) tekstów piosenek wykonywanych podczas przesłuchań
 • przykłady właściwego i niewłaściwego doboru tekstów do repertuaru dziecięcego
 • podstawy interpretacji - sztuka sugestywnego przekazywania charakterystycznych elementów piosenki
 • dobór repertuaru, synchronizacja psycho-fizycznych predyspozycji dziecka z charakterem wykonywanego utworu
 • łączenie głównych elementów sztuki estradowej, tworzenie kreacji artystycznej
 • nowe gatunki współczesnej sztuki estradowej
 • podstawowe zasady właściwej emisji głosu
 • ogólne uwagi dotyczące wykonań (dykcja, akcenty, oddechy, transakcentacja, itp.)
 • nowa piosenka - ucieczka od starych schematów melodycznych, rytmicznych i harmonicznych
 • aranżacja utworów - dobór właściwego instrumentarium do wieku wykonawców i charakteru utworu, stylistyka aranżacji, proporcje, gęstość instrumentacji itp.

Podczas konsultacji z instruktorami zauważyłem, że jednym z najpoważniejszych problemów nurtujących ich, jest poprawny zapis nutowy komponowanych przez nich utworów. Postanowiłem więc corocznie wydawać śpiewniki z precyzyjnym zapisem nowych piosenek, prezentowanych na festiwalu. Śpiewniki powstawały od pierwszej edycji festiwalu, początkowo pisane były odręcznie, a z czasem, dzięki komputerowym programom edytorskim - stały się profesjonalną publikacją (oczywiście tylko i wyłącznie na potrzeby instruktorów i dzieci biorących udział w "Nowej Piosence"). Śpiewniki te, wraz z płytami CD, zawierającymi utwory zarejestrowane podczas przesłuchań konkursowych, stanowiły doskonałą pomoc dydaktyczną dla instruktorów, a dzieciom dawały możliwość poszerzenia repertuaru o piosenki swoich rówieśników.

Na festiwalu tym ocenia się również wykonanie piosenek. Przez pierwsze lata trwania festiwalu regulamin zawierał, oprócz kategorii wiekowych, kategorię solistów i zespołów. Były to czasy, kiedy zespoły wokalne (do oktetu) cieszyły się ogromną popularnością, a Domy Kultury i inne instytucje stać było na utrzymanie takich zespołów. Z czasem zaniechaliśmy takiego podziału, gdyż zespołu zaczęły być wypierane przez solistów. Na ostatnim festiwalu gościliśmy raptem kilka grup wokalnych.

Mamy nadzieje, że bieżąca Edycja Ogólnopolskiego Festiwalu "Nowa Piosenka w Starym Krakowie" będzie tak udana, jak poprzednie.

Sponsorzy Festiwalu


Callan

Patroni medialni Festiwalu:

Dziennik Polski
Czas dzieci
Rodzinny Kraków
Czas dzieci